Kopers willen webshops in hun eigen taal. Vertaalbureau.nl levert ze.

Webshop vertalen

Wil je ook maar één artikel uit je webshop over de grens verkopen, dan moet je je webshop vertalen. Het is keer op keer weer aangetoond: kopers geven de voorkeur aan winkelen in hun eigen taal. Als je product aanspreekt, kan de omzet al omhoog schieten zodra je je webshop hebt laten vertalen. Maar meestal er komt meer bij kijken.

Vaste vertalingen

Veel webshop-platforms en -pakketten bieden vertalingen aan, of er zijn plugins van andere partijen beschikbaar om ze meertalig te maken. Deze zijn soms bruikbaar, maar vaak ook niet: ze kunnen incompleet zijn, of de vertalingen zijn gewoon niet goed. Als de standaard vertalingen bewerkbaar zijn, loont het zeker de moeite om er door ons naar te laten kijken.

Productteksten vertalen

De bulk van de vertalingen zijn voor de meeste webshops de productteksten. Vertaalbureau.nl kan ze efficiënt vertalen: vaak zijn veel elementen herhaald, of verschillen alleen getallen in specificaties. Deze tellen we niet mee in de op woordtarief gebaseerde prijs.

Maak je je zorgen over de specifieke kennis van jouw producten? Wij hebben een zeer groot netwerk van vertalers naar alle belangrijke talen, en daar blijken vaak specialisten tussen te zitten op onvermoede gebieden. En natuurlijk is een van onze motto’s Vertalen doe je samen, dus we rekenen op je als de vertaler vragen heeft. Zoals jij altijd op onze vertalers en ons mag rekenen!

Meer resultaat uit je webshop-vertaling

Is je webwinkel eenmaal vertaald, dan zou niets je internationale succes in de weg moeten staan… Of wel?

Als blijkt dat je ondanks de goede vertalingen nog steeds minder verkoopt van dezelfde producten die het bij dezelfde doelgroep in een ander land prima doen, zijn er nog verschillende mogelijkheden om je meertalige webshop te optimaliseren.

  • De SEO is niet optimaal. Een zoekwoordenonderzoek kan uitwijzen dat productbeschrijvingen beter anders kunnen worden vertaald, bijvoorbeeld omdat de gebruikte zoekwoorden in het betreffende land te veel concurrentie hebben. Liever pagina 1 met een niche-zoekwoord, dan pagina 2 met een zoekwoord met groot volume.
  • Je branding is nog niet goed. Gelukkig hoeft internet-marketing niet duur te zijn: Vertaalbureau.nl kan bijvoorbeeld je Facebook-pagina’s in verschillende talen bijhouden. Zie onze pagina over social media marketing.
  • De webshop is te duidelijk Nederlands. Hoe populair Nederlanders in veel andere landen ook zijn, veel kopers kopen het liefst in eigen land. Overweeg je webshop écht aan te passen!
  • Je adverteert niet. Vertaalbureau.nl kan je helpen met het slim vertalen van je advertenties. Of je helpen met adverteren in populaire social media in andere landen.

Webshop-vertaling integreren

Bij je keuze voor webshop-software is het gemak waarmee je nieuwe producten kunt toevoegen waarschijnlijk een belangrijk criterium geweest. Maar hoe zit het als je een webshop met meerdere talen hebt? Gaat het dan nog steeds makkelijk? Je wilt natuurlijk niet dat sommige talen achterlopen of dat je een bepaald product helemaal niet in andere talen aanbiedt, omdat het zoveel extra moeite kostte!

De vraag is dus: hoe kan je met zo weinig mogelijk tijd en inspanning je productteksten in alle talen vertaald online krijgen? Hier kunnen integraties een oplossing bieden.

Als je veel updates hebt, en je systeem biedt er mogelijkheden voor, kan Vertaalbureau.nl een integratie implementeren, waarbij teksten direct naar onze memoQ-server worden ‘doorgeschoten’. Dit vereist een investering, meestal in de orde van grootte van duizenden euro’s.

Er zijn vaak ook goedkopere oplossingen denkbaar, bijvoorbeeld het werken met bepaalde exports. In dat geval kunnen we vaak een filter ontwikkelen om de bestandsindeling van export (meestal op basis van XML) vlot in onze vertaalomgeving te importeren, zodat er niet bij elke vertaalaanvraag tijd verloren gaat aan voorbereiding.

Persoonlijke service van de beste mensen

Wie gaat je website, je software, je handleidingen vertalen? Dat is een grote beslissing. De prijs is belangrijk, maar het is maar één aspect. De kwaliteit is belangrijk – maar hoe meet je die? Wij denken dat het bij het kiezen van je vertaalbureau uiteindelijk om de service gaat. Je vertaalbureau moet begrijpen wat je echt nodig hebt, zijn expertise bijdragen, met je meedenken. En ervoor zorgen dat de vertalingen echt een verschil gaan maken – een meetbaar resultaat. Vertaalbureau.nl wil dat vertaalbureau zijn. Lees op deze site wie we zijn en wat we doen, maar neem vooral contact met ons op. De enige domme vraag is de vraag die je niet stelde.

Vertaalbureau.nl is het vertaalbureau dat met je meedenkt.
Vraag ons gerust om advies.