Computervertaling bij Vertaalbureau.nl: maak slim gebruik van de nieuwste vertaaltechnologie.

Maatwerk in computervertaling

Over vertaalsoftware in het algemeen en Google Translate in het bijzonder lijkt iedereen een mening te hebben. Bij Vertaalbureau.nl zijn we al jaren bezig om de mogelijkheden en onmogelijkheden van computervertaling in kaart te brengen, en computervertalingen zo toe te passen dat onze klanten er beter van worden.

Al onze oplossingen met computervertalingen zijn maatwerk, maar ruwweg zijn er drie manieren waarop we vertaalsoftware inzetten.

1. ‘Ruwe machinevertaling’ (Raw MT)

Zet je vertaalsoftware in zonder enige vorm van controle, dan krijg je meestal slechte vertalingen, maar wel zo snel en goedkoop dat die slechte kwaliteit soms aanvaardbaar is. Daarbij moet gezegd worden dat voor sommige teksten de kwaliteit niet eens héél slecht is. Voorwaarde is dan dat de vertaalsoftware is getraind met grote corpora in hetzelfde domein.

Bij Vertaalbureau.nl helpen we onze klanten ‘eruit te halen wat erin zit’.

De stappen houden meestal in:

 • Bepalen welke vertaalsoftware de beste resultaten geeft voor het vertaalproject: bijvoorbeeld DeepL, Kantan MT of toch (voor sommige talen) Google Translate.
 • De te vertalen teksten importeren in onze vertaalomgeving (memoQ) om ze met die software te laten vertalen.
 • De vertaalde teksten exporteren en (met een minimaal verlies aan formattering) weer aan de klant leveren.

Voordelen van ruwe machinevertaling van Vertaalbureau.nl:

 • Snel: vrijwel altijd binnen een werkdag, ongeacht het volume
 • Goedkoop, zeker bij groot volume
 • Maximaal behoud van formattering

Nadelen

 • De kwaliteit van de vertalingen is op zijn best matig. Een hoge fouttolerantie is noodzakelijk.

Wat kost ruwe computervertaling?

Bij Vertaalbureau.nl betaal je meestal enkele uren à 95 EUR/uur per opdracht, ongeacht het aantal woorden: dat kunnen er miljoenen zijn!

2. Computervertaling + QA

We vertellen niets nieuws als we zeggen dat vertaalsoftware veel fouten maakt. Maar sommige fouten zijn voorspelbaarder dan andere. Bij Vertaalbureau.nl hebben we procedures ontwikkeld om een redacteur zo veel fouten uit computervertalingen te laten halen dat de kwaliteit voor veel doeleinden aanvaardbaar kan worden. Denk hierbij aan een consistent gebruik van terminologie en het aanvullen van vertalingen die door de software ‘vergeten’ zijn.

Computervertaling + QA is echt een maatwerkoplossing. Niet voor niets is een van de motto’s van Vertaalbureau.nl Vertalen doe je samen: wij willen weten wat je prioriteiten zijn, en wat je budget is, voordat we aan het werk gaan.

Mogelijke stappen zijn dan:

 • OCR van teksten (bij aanlevering van scans)
 • Pre-edit, zowel tekstueel als qua lay-out, om de vertaalsoftware niet te laten vastlopen op kleinigheden
 • Import in de vertaalomgeving van de te vertalen teksten, eventueel met aangepaste filters
 • Import in de vertaalomgeving van ondersteunende teksten (corpora)
 • Terminologie-extractie en voorvertaling van terminologie
 • Training van MT engine met terminologie en corpora
 • Vertaling met al dan niet getrainde engine
 • QA, oftewel een semi-geautomiseerde kwaliteitscontrole waarbij onze memoQ-software mogelijke fouten detecteert die dan door een menselijke redacteur (post-editor) worden geredigeerd.
 • Export van vertaalde documenten naar oorspronkelijk format
 • Verbetering van lay-out / DTP

Bij de verschillende stappen kunnen we afspreken hoeveel tijd we er maximaal aan besteden, zodat je altijd binnen budget blijft.

Voordelen van Computervertaling + QA bij Vertaalbureau.nl

 • De kwaliteit kan voldoende zijn voor veel doelstellingen, voor een derde tot de helft van de prijs van een uitstekende menselijke vertaling.
 • Een slimme technologische oplossing met hulp van technisch onderlegde taalkundigen met wie je direct overlegt.
 • Voorbereidende stappen zijn eenmalig en hoeven bij vervolgproject niet herhaald te worden.

Nadelen

 • Niet alle fouten worden eruit gepikt. Sterker nog: omdat de vertalingen niet volledig door mensen worden gelezen, en de QA niet elke fout vlagt die mensen zouden kunnen ontdekken, kunnen zelfs grove vertaalfouten onder de radar blijven.
 • We kunnen veel eenheid in de terminologie brengen, maar veel minder in de algehele stijl. Zinnen die in de brontekst op elkaar lijken, kunnen nog steeds op heel verschillende manieren worden vertaald.

Wat kost computervertaling + QA?

De kosten van computervertaling + QA zijn bij Vertaalbureau.nl afhankelijk van het afgesproken serviceniveau: wat doen we precies voor je? Na je wensen (waaronder het budget en de doorlooptijd) besproken te hebben, maken we een offerte op uurbasis. Ons uurtarief 95 EUR/uur.

Als vuistregel kun je wel aanhouden: een computervertaling, inclusief een of meer van de bovengenoemde stappen om deze te verbeteren, kost één derde tot de helft van een menselijke vertaling. Een vertaling van tienduizend woorden naar het Engels, die bij inzetten van een goede menselijke vertaling ongeveer 1500 EUR zou kosten, kan dus tussen de 500 en 750 EUR uitkomen.

Laat je vaak soortgelijke teksten vertalen, dan kan de prijs lager worden, omdat we bijvoorbeeld geen terminologie-extractie meer hoeven uit te voeren. En misschien zeg je zelf dat je ook zonder een bepaalde controle kunt leven. Dan praat je bij diezelfde tienduizend woorden misschien nog maar over drie uur werk.

3. Computervertaling met volledige redactie (‘post-edit’)

Volledigheidshalve noemen we deze variant erbij: we vertalen onze teksten vóór met behulp van de meest geschikte vertaalsoftware, en laten onze vertalers er álle fouten uithalen die ze kunnen vinden. Het is dus in feite een menselijke vertaling, of in ieder geval een vertaling van het niveau dat de vertaler ook geleverd zou hebben zonder voorvertaling door de computer.

Of zelfs een betere kwaliteit: want twee zien meer dan één, ook als een van de twee een computer is.

Voordelen van computervertaling met volledige post-edit

 • Na volledige post-edit hebben computervertalingen dezelfde kwaliteit als de beste menselijke vertalingen.
 • Comfortabel werk voor de vertaler, omdat hij/zij minder hoeft te typen en sommige vertalingen alleen nog maar hoeft te bevestigen.
 • Mogelijkheid van niet-moedertaalsprekers van de doeltaal om ‘near-native’ niveau te behalen (als software over corpora met vertalingen van native speakers beschikt).

Nadelen

Het enige nadeel dat we kunnen bedenken, is dat de prijs bij deze werkwijze dezelfde is als die van een menselijke vertaling. We kunnen geen korting aanbieden op vertalingen die we met hulp van de computer maken, zolang het nog niet altijd zo is dat de vertaler er ook productiever door wordt. Misschien komt het nog wel eens zo ver, maar op het moment van schrijven zijn we daar nog niet. (En vertalers verdienen wel eens een extraatje na de afgelopen zware jaren!)

Persoonlijke service van de beste mensen

Wie gaat je website, je software, je handleidingen vertalen? Dat is een grote beslissing. De prijs is belangrijk, maar het is maar één aspect. De kwaliteit is belangrijk – maar hoe meet je die? Wij denken dat het bij het kiezen van je vertaalbureau uiteindelijk om de service gaat. Je vertaalbureau moet begrijpen wat je echt nodig hebt, zijn expertise bijdragen, met je meedenken. En ervoor zorgen dat de vertalingen echt een verschil gaan maken – een meetbaar resultaat. Vertaalbureau.nl wil dat vertaalbureau zijn. Lees op deze site wie we zijn en wat we doen, maar neem vooral contact met ons op. De enige domme vraag is de vraag die je niet stelde.

Vertaalbureau.nl is het vertaalbureau dat met je meedenkt.
Vraag ons gerust om advies.