Werkwijze

Kwaliteitsniveaus als basis

Wij bieden verschillende kwaliteitscontroleprocedures aan die uitgevoerd kunnen worden na afronding van een vertaling. Uw projectmanager beoordeelt de aard van de tekst en het doel van de vertaling, en adviseert u vervolgens over het kwaliteitsniveau waarop u uw vertaling kunt bestellen.

Aan ieder kwaliteitsniveau is een pakket van procedures gekoppeld. Het aantal procedures loopt op per kwaliteitsniveau. Hoe hoger het kwaliteitsniveau, hoe meer controleprocedures er worden uitgevoerd, en hoe hoger de kosten zullen zijn, en hoe langer de doorlooptijd wordt waarin de vertaling gerealiseerd kan worden.

Het achterliggende idee bij het handhaven van verschillende kwaliteitsniveaus is tweeledig:

  1. Het is een wijdverspreide misvatting dat een vertaling altijd van betere kwaliteit zou zijn als er meer controleprocedures worden uitgevoerd. Integendeel: het inzetten van meer procedures kan zelfs leiden tot een verslechtering van de kwaliteit, als de aard van het document, het doel van de vertaling, en het beoogde doel per procedure niet in acht wordt genomen. Zo kunnen er na een volledige redactie van een vertaling nieuwe fouten geïntroduceerd worden die die vertaling voor de redactieslag niet bevatte.
  2. Om onze dienstverlening zo effectief en aantrekkelijk mogelijk te laten zijn, moeten de kosten zo laag mogelijk en de doorlooptijd zo kort mogelijk blijven, zonder dat de beoogde kwaliteit in het geding komt.

Daarnaast moet u als klant inzicht hebben in onze dienstverlening (transparantie), en moet de dienstverlening flexibel genoeg zijn om precies aan te kunnen sluiten op de wensen van de klant (maatwerk).

Contact Vertaalbureau.nl
Vraag Offerte aan
Lees Blog van Vertaalbureau.nl

Volg ons

Pin It on Pinterest