Computervertaling

Een snelle en goedkope oplossing voor beperkte doeleinden

De kwaliteit van engines die gebruikt worden voor computervertalingen, zoals die van Google Translate, gaat in sneltreinvaart vooruit, net als de dienstverlening op het gebied van computervertalingen. De MT-specialist van Vertaalbureau.nl volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat ook wij ons computervertaling-aanbod voortdurend kunnen blijven perfectioneren.

Het aantal fouten en inconsistenties in de output van een computervertaling is afhankelijk van de maatregelen die genomen worden om het aantal fouten te beperken:

  1. grammaticaal verbeteren voorafgaand aan vertaling van de brontekst (‘pre-editing’);
  2. opstellen van een termbase om in ieder geval de correcte vertaling van een aantal sleutelbegrippen te kunnen garanderen;
  3. redactieslag na afronding die is gericht op het corrigeren van onbegrijpelijke vertalingen (‘post-editing’).

Onze aanbeveling

Een computervertaling kan voor sommige vertaalproblemen een oplossing zijn, namelijk als het voornaamste doel is een tekst globaal te begrijpen. Computervertalingen zijn nooit geschikt voor publicatie; een computervertaling bevat altijd taalfouten, inconsistenties en onidiomatisch taalgebruik.

We bevelen computervertaling alléén aan wanneer:

  • alleen een globale indruk van de inhoud van de brontekst gewenst is en
  • kostenreductie belangrijker is dan de kwaliteit van de vertaling en/of
  • tijdsbesparing belangrijker is dan de kwaliteit van de vertaling.

Kosten

Kosten voor de ruwe computervertaling bedragen 0,01 EUR per woord.

Het inlassen van een post- of pre-editingslag, en/of het opstellen van een termbase bevelen we alleen aan wanneer dit een aanzienlijk voordeel oplevert ten opzichte van een menselijke vertaling wat kosten en doorlooptijd betreft.

Kosten voor deze foutbeperkende maatregelen worden per aanvraag berekend op uurbasis à 75 EUR.

Uw projectmanager overlegt graag met onze MT-specialist om u tijdens de briefing te kunnen adviseren over de meest geschikte oplossing voor uw tekst.

Contact Vertaalbureau.nl
Vraag Offerte aan
Lees Blog van Vertaalbureau.nl

Volg ons

Pin It on Pinterest