Search Engine Optimisation

Vindbaarheid vergroten: inbegrepen in de prijs

Wij kunnen indien gewenst rekening houden met de vindbaarheid van de te vertalen tekst op internet (Search Engine Optimisation). Dit houdt in dat vertalers bij het vertalen zoveel mogelijk woorden gebruiken die veel hits scoren in Google. Voor het vergroten van de vindbaarheid trekken we wel een grens: namelijk wanneer een vertaling er ongrammaticaal door zou worden. Denk aan het ten onrechte los spellen van twee woorden die volgens de Nederlandse taalregels aaneengeschreven moeten worden.

Mocht u zelf toevallig al een aantal keywords/keyphrases voorhanden hebben, stuur deze dan vooral toe, dan implementeren we deze ook kosteloos in de vertaling.

Wij redigeren de teksten in onze CAT-tool memoQ. Deze heeft als voordeel dat geredigeerde zinnen in een database worden opgeslagen, zodanig dat de redacteur ze eenvoudig (eventueel met kleine aanpassingen) kan hergebruiken voor zinnen die op reeds geredigeerde zinnen lijken. Dit bevordert de consistentie van het geheel, en daarmee de kwaliteit van de teksten en dus uiteindelijk ook de Google-ranking.

Deze vorm van Search Engine Optimisation is bij ons inbegrepen in de prijs.

Uitgebreide SEO-redactie: extra dienst

Niet inbegrepen in de prijs is echter het nagaan van de ideale keywords en keyphrases. Deze kunnen bijvoorbeeld worden vastgesteld met een tool als Google AdWords of Google Trends. Een SEO-redactie is ook op andere manieren uit te breiden, bijvoorbeeld door het verhogen van de dichtheid van bepaalde keywords, of het gebruik van keywords die mogelijk niet de meest gezochte zijn, maar in een bepaalde niche hoog te scoren. Wij overleggen graag met u over uw wensen, en maken dan een vrijblijvende offerte op maat.

Kosten voor een uitgebreide SEO-redactie worden berekend op uurbasis à 75 EUR.

Contact Vertaalbureau.nl
Vraag Offerte aan
Lees Blog van Vertaalbureau.nl

Volg ons

Pin It on Pinterest