Revisie

Een vertaling of tekst in een andere taal ‘upgraden’

Bij het reviseren van uw tekst letten wij op het volgende:

  • stijl: het ‘vloeiend’ laten lopen van de tekst (zinnen langer of korter maken, beeldspraak verbeteren, etc.)
  • taalfouten
  • vertaalfouten: mits er een brontekst aanwezig is en de te reviseren tekst dus zelf vertaald is door de klant.
  • implementeren van eventuele stijl- en terminologievoorkeuren van de klant

Wij onderscheiden reviseren van proeflezen en redigeren.

Reviseren of feedbackverwerking

Een revisieslag kan ook uitkomst bieden als u bij ons een vertaling heeft besteld, maar de doeltekst bij nader inzien toch niet goed aansluit op wat u of uw buitenlandse partners voor ogen hadden. We bespreken uw wensen en voorkeuren dan met u, zetten indien nodig een termbase en/of stijlgids op, en zorgen ervoor dat uw vertaling zo gereviseerd wordt dat ze helemaal naar wens is.

U kunt daartoe plaatsen markeren waar u liever alternatieven ziet, ons in grote lijnen beschrijven wat u belangrijk vindt, of ons enkele voorbeeldteksten toesturen die geschreven zijn in een bepaalde stijl waar u tevreden over bent.
Reviseren kost extra tijd en geld. Vaak bent u ook al geholpen bij het professioneel laten verwerken van uw feedback: één feedbackronde is bij ons standaard inbegrepen in de service.

Brontekstoptimalisatie

Een bijzondere vorm van reviseren is brontekstoptimalisatie. Dit raden wij aan als u een tekst wilt laten vertalen die mogelijk nog onduidelijkheden of dubbelzinnigheden bevat, waardoor misinterpretaties zouden kunnen ontstaan in de doeltekst.

Kosten: afhankelijk van aandachtspunten en kwaliteit

Kosten voor reviseren worden berekend op basis van nacalculatie van gewerkte uren à 75 EUR, waarbij het aantal woorden dat we binnen een uur onder de loep kunnen nemen, erg afhangt van de kwaliteit van de tekst (ongeveer 400-1000 woorden per uur). Ook de benodigde aandachtspunten kunnen ervoor zorgen dat het reviseren langer of korter duurt dan gebruikelijk, net als het al dan niet in acht nemen van een brontekst.

Persoonlijke service van de beste mensen

Wie gaat je website, je software, je handleidingen vertalen? Dat is een grote beslissing. De prijs is belangrijk, maar het is maar één aspect. De kwaliteit is belangrijk – maar hoe meet je die? Wij denken dat het bij het kiezen van je vertaalbureau uiteindelijk om de service gaat. Je vertaalbureau moet begrijpen wat je echt nodig hebt, zijn expertise bijdragen, met je meedenken. En ervoor zorgen dat de vertalingen echt een verschil gaan maken – een meetbaar resultaat. Vertaalbureau.nl wil dat vertaalbureau zijn. Lees op deze site wie we zijn en wat we doen, maar neem vooral contact met ons op. De enige domme vraag is de vraag die je niet stelde.

Vertaalbureau.nl is
het vertaalbureau dat met je meedenkt.
Vraag ons gerust om advies.