Proeflezen

Controleren op taalfouten

Proeflezen is volgens de definitie van Vertaalbureau.nl het nakijken van een tekst op taalfouten. De proeflezer laat de brontekst dus volledig buiten beschouwing. Wel zal hij hem er alsnog bij nemen als iets in de tekst de achterdocht van de proeflezer wekt: ‘Zou dit écht zo bedoeld zijn?’. Als het uitsluiten van vertaalfouten echter gewenst is, zouden we de tekst laten redigeren.

Een goede proeflezer heeft een uitstekend gevoel voor taal en weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Hij is terughoudend met alle voorkeurswijzigingen. Hij mag daarentegen geen objectieve taalfouten missen, dat wil zeggen fouten die door alle taalprofessionals, los van hun eigen voorkeuren, als fout zouden worden beschouwd, zoals:

  • onjuiste spelling
  • d-, t- en dt-fouten
  • grammaticale fouten, zoals het niet aanpassen van het werkwoord of een lidwoord als de vertaler een zin heeft gewijzigd
  • écht ongelukkige constructies, waardoor zinnen dubbelzinnig of praktisch onleesbaar worden

Puntjes op de i

Proeflezen is dus het ‘puntjes op de i zetten’ in een vertaling. Het kost extra tijd en geld. Als het voor het doel van de vertaling echt wenselijk is dat deze wordt proefgelezen, zal uw projectmanager u hierover automatisch adviseren. Maar in veel gevallen is proeflezen een onnodig dure extra investering. Alleen een QA laten uitvoeren is dan een uitstekend alternatief.

Prijs

Kosten voor proeflezen bedragen 0,05 EUR per woord.

Persoonlijke service van de beste mensen

Wie gaat je website, je software, je handleidingen vertalen? Dat is een grote beslissing. De prijs is belangrijk, maar het is maar één aspect. De kwaliteit is belangrijk – maar hoe meet je die? Wij denken dat het bij het kiezen van je vertaalbureau uiteindelijk om de service gaat. Je vertaalbureau moet begrijpen wat je echt nodig hebt, zijn expertise bijdragen, met je meedenken. En ervoor zorgen dat de vertalingen echt een verschil gaan maken – een meetbaar resultaat. Vertaalbureau.nl wil dat vertaalbureau zijn. Lees op deze site wie we zijn en wat we doen, maar neem vooral contact met ons op. De enige domme vraag is de vraag die je niet stelde.

Vertaalbureau.nl is
het vertaalbureau dat met je meedenkt.
Vraag ons gerust om advies.