Controle verwerkte vertaling

De laatste controlestap: last but not least

Want veel vertalingen moeten na levering, aan de kant van de klant, nog worden verwerkt of een of meerdere conversieslagen doorlopen. Bijvoorbeeld om ze op een website te publiceren, of om ze terug te zetten in een DTP-programma, waarna ze als pdf naar de beoogde lezers worden gestuurd.

Tijdens deze laatste stap kunnen vaker wel dan niet dingen mis gaan. Zeker als u de taal in kwestie zelf niet goed beheerst, of wanneer het gaat om vreemd schrift dat u helemaal niet kunt lezen, is het gevaarlijk om een vertaling na een conversieslag zonder controle in gebruik te nemen.

Snelle controle of volledige controle?

Snel:

Soms zijn problemen meteen zichtbaar, soms is het langer zoeken. Voor onze taalspecialisten is bijvoorbeeld meteen zichtbaar:

  • of vreemd schrift niet is verhaspeld, of in de verkeerde richting wordt weergegeven;
  • of accenten en andere bijzondere tekens correct worden weergegeven;
  • of in het algemeen de lay-out van de brontekst gehandhaafd is gebleven.

Volledig:

Maar bij sommige vertalingen bestaat na verwerking het gevaar dat het in details misgaat. Denk aan:

  • fragmenten die nog in de brontaal worden weergegeven omdat deze per abuis niet zijn meegestuurd in het exportbestand dat u heeft laten vertalen;
  • vertalingen die ‘buiten beeld’ komen omdat ze te lang zijn voor een tekstvak;
  • vertalingen die zijn versprongen door ongelukkig gebruik van tabs in combinatie met strings die in vertaling korter of langer zijn geworden;
  • softwarevertalingen waarvan pas na het opbouwen van het definitieve scherm duidelijk wordt hoe ze met elkaar gecombineerd;
  • verwijzingen die niet meer werken, of ongrammaticaal worden;
  • placeholders die een andere waarde krijgen dan verwacht, waardoor een taalfout ontstaat.

Snelle controle is altijd bij de prijs inbegrepen

Stuur de verwerkte vertaling dus altijd naar ons toe om een blik te werpen op het eindresultaat.

Mocht een volledige controle nodig blijken, zal uw projectmanager u daarover adviseren. Kosten voor volledige controle worden berekend per uur à 75 EUR.

Persoonlijke service van de beste mensen

Wie gaat je website, je software, je handleidingen vertalen? Dat is een grote beslissing. De prijs is belangrijk, maar het is maar één aspect. De kwaliteit is belangrijk – maar hoe meet je die? Wij denken dat het bij het kiezen van je vertaalbureau uiteindelijk om de service gaat. Je vertaalbureau moet begrijpen wat je echt nodig hebt, zijn expertise bijdragen, met je meedenken. En ervoor zorgen dat de vertalingen echt een verschil gaan maken – een meetbaar resultaat. Vertaalbureau.nl wil dat vertaalbureau zijn. Lees op deze site wie we zijn en wat we doen, maar neem vooral contact met ons op. De enige domme vraag is de vraag die je niet stelde.

Vertaalbureau.nl is
het vertaalbureau dat met je meedenkt.
Vraag ons gerust om advies.