Taalvarianten

Artikelen taalvarianten

Deze artikelen zijn opgesteld door onze taalspecialisten en beschrijven gedetailleerde onderzoeken naar de verschillende varianten van talen waar Vertaalbureau.nl dagelijks mee te maken heeft. De artikelen zijn bedoeld voor iedereen die meer achtergrondinformatie wenst over een bepaalde taalvariant, maar ook om te motiveren wanneer we in sommige gevallen voor een vertaler kiezen die moedertaalspreker is van de standaardvariant, en in andere voor een vertaler die moedertaalspreker is van de substandaardvariant. U vindt een schematisch overzicht aan het einde van elk artikel, direct na de conclusie.

Download hier de artikelen in .pdf:

Artikel taalvarianten Nederlands

Artikel taalvarianten Engels

Artikel taalvarianten Duits

Artikel taalvarianten Frans

Bij het onderzoeken van de taalvarianten zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:

 

  • We hebben een ‘standaard’ en (een) ‘substandaard(en)’ per taal gedefinieerd, waarbij geldt dat de standaard altijd wordt geaccepteerd door taalgebruikers van de substandaard (positieve connotatie), terwijl de substandaard meestal niet wordt geaccepteerd door taalgebruikers van de standaard (negatieve connotatie).
  • We willen zoveel mogelijk de standaardvariant van een taal aanbieden aan onze klanten, zodat we:
    1. per specialisme zoveel mogelijk met vaste vertalers per taal en per klant kunnen werken, wat de kwaliteit van het werk bevordert;
    2. de kosten voor de klant zoveel mogelijk kunnen drukken: omdat we per aanvraag bepalen hoe de standaardvariant zoveel mogelijk ingezet kan worden, is het opstellen van een tweede vertaling in de substandaard vaak niet nodig. Daarnaast kost een vertaling naar de substandaardvariant gemiddeld een cent per woord meer dan een vertaling naar de standaardvariant;
    3. wanneer we wel een vertaling naar de substandaard adviseren, u er ook echt vanuit kunt gaan dat deze noodzakelijk is voor het doel van uw tekst.
  • Op een bepaald niveau zijn er altijd verschillen te ontdekken tussen alle geschreven taalvarianten in alle specialisaties. Daarom onderzoeken we ook niet óf er verschillen zijn, maar welke verschillen zo groot zijn dat het taalkundig en cultureel gezien onverstandig is om geen vertaling in de substandaard te laten opstellen. Een ‘klein verschil’ noemen we in dezen bijvoorbeeld grammatica en spelling, een ‘groot verschil’ noemen we bijvoorbeeld woorden die resulteren in betekenisverschillen in beide taalvarianten.
Contact Vertaalbureau.nl
Vraag Offerte aan
Lees Blog van Vertaalbureau.nl

Volg ons

Pin It on Pinterest