Vertalen

Vertalen wat er staat

Als generalisten die werken met specialisten in bijna alle talen en onderwerpen ter wereld weten we precies welke vertaler we voor welke klus in moeten zetten. We hanteren één inhoudelijk ‘vertaalprincipe’ dat opgaat voor álle vertalers en álle vertalingen: onze vertalers moeten vertalen wat er staat, niet meer en niet minder, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Natuurlijk moet een vertaler zich aan de grammatica- en stijlregels van de doeltaal houden. En er zijn natuurlijk idiomatische uitdrukkingen die geen precies equivalent hebben in een andere taal. Maar zo eenvoudig als hij lijkt, de regel dat je moet vertalen wat er staat blijkt in de praktijk moeilijk genoeg. Ook veel mensen die wel degelijk kunnen vertalen, stappen vaak in de twee bekendste valkuilen: de inhoud onnodig versimpelen in de vertaling, of de vertaling juist inhoudelijk mooier maken dan nodig was.

Bij het beoordelen van het werk van onze vertalers (zie ook evaluatie vertalers) hebben wij vooral veel moeite met de eerste neiging. Er is voor vertalen veel kennis vereist, zowel algemene als specialistische. Wie die niet heeft zal vaak toegeven aan de neiging zaken te vereenvoudigen. Maar ook de tweede neiging proberen we onze vertalers af te leren, wanneer we daar sporen van ontdekken – want voor je het weet verlies je als vertaler het doel en de aard van de tekst uit het oog.

Transcreation in plaats van vertalen

Onze klanten vragen soms wel om een ‘vertaling’ die inhoudelijk mag of moet afwijken van de brontekst. Dit is mogelijk, maar we noemen het dan geen vertalen meer. Om aan deze wensen tegemoet te komen, bieden we transcreation aan. Hierbij herschrijven we de brontekst volledig op basis van een briefing van de klant, zodat verwachtingen over en weer duidelijk worden voordat we beginnen met schrijven.

Prijs

We hanteren een standaardwoordprijs van 0,17 EUR voor vertalingen vanuit Engels.

Contact Vertaalbureau.nl
Vraag Offerte aan
Lees Blog van Vertaalbureau.nl

Volg ons

Pin It on Pinterest