Proeflezen

Controleren op taalfouten

Proeflezen is volgens de definitie van Vertaalbureau.nl het nakijken van een tekst op taalfouten. De proeflezer laat de brontekst dus volledig buiten beschouwing. Wel zal hij hem er alsnog bij nemen als iets in de tekst de achterdocht van de proeflezer wekt: ‘Zou dit écht zo bedoeld zijn?’. Als het uitsluiten van vertaalfouten echter gewenst is, zouden we de tekst laten redigeren.

Een goede proeflezer heeft een uitstekend gevoel voor taal en weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Hij is terughoudend met alle voorkeurswijzigingen. Hij mag daarentegen geen objectieve taalfouten missen, dat wil zeggen fouten die door alle taalprofessionals, los van hun eigen voorkeuren, als fout zouden worden beschouwd, zoals:

  • onjuiste spelling
  • d-, t- en dt-fouten
  • grammaticale fouten, zoals het niet aanpassen van het werkwoord of een lidwoord als de vertaler een zin heeft gewijzigd
  • écht ongelukkige constructies, waardoor zinnen dubbelzinnig of praktisch onleesbaar worden

Puntjes op de i

Proeflezen is dus het ‘puntjes op de i zetten’ in een vertaling. Het kost extra tijd en geld. Als het voor het doel van de vertaling echt wenselijk is dat deze wordt proefgelezen, zal uw projectmanager u hierover automatisch adviseren. Maar in veel gevallen is proeflezen een onnodig dure extra investering. Alleen een QA laten uitvoeren is dan een uitstekend alternatief.

Prijs

Kosten voor proeflezen bedragen 0,05 EUR per woord.

Contact Vertaalbureau.nl
Vraag Offerte aan
Lees Blog van Vertaalbureau.nl

Volg ons

Pin It on Pinterest