Wat wij doen

Vertalen

Vertalen wat er staat

Als generalisten die werken met specialisten in bijna alle talen en onderwerpen ter wereld weten we precies welke vertaler we voor welke klus in moeten zetten. Houden we er na al die jaren ervaring inhoudelijke ‘vertaalprincipes’ op na die opgaan voor álle vertalers en álle vertalingen? Eigenlijk maar één: onze vertalers moeten vertalen wat er staat, niet meer en niet minder, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Lees verder

Proeflezen

Controleren op taalfouten

Proeflezen is volgens de definitie van Vertaalbureau.nl het nakijken van een tekst op taalfouten. De proeflezer laat de brontekst dus volledig buiten beschouwing. Wel zal hij hem er alsnog bij nemen als iets in de tekst de achterdocht van de proeflezer wekt: ‘Zou dit écht zo bedoeld zijn?’. Als het uitsluiten van vertaalfouten echter gewenst is, zouden we de tekst laten redigeren.

Lees verder

Redigeren

Controleren op vertaalfouten

Er zijn misschien evenveel definities van ‘redigeren’ als er vertaalbureaus zijn. Onze definitie: het corrigeren van een tekst op vertaalfouten. Daarmee onderscheiden we redigeren van proeflezen, dat op de doeltekst geconcentreerd is, en waarmee we alleen met zekerheid taalfouten kunnen corrigeren.

Lees verder

Reviseren

Een vertaling of tekst in een andere taal ‘upgraden’

Veel klanten zijn gewend hun eigen teksten in het Engels of Duits te schrijven, of door een niet-moedertaalspreker te laten vertalen. Sommige teksten zijn echter van cruciaal belang, en die zouden ze graag professioneel willen laten nakijken. Dat kan natuurlijk. We noemen dit proces reviseren (wel te onderscheiden van redigeren en proeflezen, waarvoor wij eigen definities gebruiken).

Lees verder

Taalconsult

Taalexpertise op maat en op locatie

Bij Vertaalbureau.nl hechten we veel waarde aan onze inhouse talenkennis, en ieder teamlid van Vertaalbureau.nl heeft dan ook een of meerdere taal- of vertaalopleidingen afgerond op universitair of hbo-niveau. Zij worden ingezet als taalspecialisten in hun sterke ta(a)l(en). Een taalconsult van Vertaalbureau.nl kan precies zo ingericht worden als u dat wil.

Lees verder

Contact Vertaalbureau.nl
Vraag Offerte aan
Lees Blog van Vertaalbureau.nl

Volg ons

Pin It on Pinterest