Consistente communicatie dankzij onze termbase

Bij het maken van onze vertalingen wordt standaard een vertaalgeheugen bijgehouden. Dit is een database van eerder gemaakte vertalingen waaruit kan worden geput bij nieuwe projecten. Een goede zaak, want een vertaalgeheugen voorkomt dubbel werk en verbetert de consistentie van uw teksten. Zinnen die eerder geheel of gedeeltelijk vertaald zijn, worden automatisch ingevuld of aangevuld, en een vertaler kan in het vertaalgeheugen snel en eenvoudig opzoeken hoe hij op een eerder moment bepaalde woorden, uitdrukkingen of zinnen heeft vertaald.

Wij slaan Terminologie keuzes op

Omdat in een vertaalgeheugen geen losse woorden maar lopende zinnen worden opgeslagen, zijn terminologiekeuzes in een vertaalgeheugen niet dwingend en worden inconsistent vertaalde termen niet altijd herkend in de kwaliteitscontrole (QA). Om dat probleem op te lossen kunnen wij een terminologielijst of termbase aanmaken. Hierin wordt essentiële terminologie opgeslagen, waarmee de vertaler wordt ‘verplicht’ om bepaalde termen op één vaste, consistente manier te vertalen. Gebeurt dat niet, dan krijgt de vertaler bij de QA een foutmelding en moet de vertaling nog vóór levering worden aangepast. Deze werkwijze is vooral handig bij technische teksten, maar kan ook bij algemenere teksten zeer goed van pas komen. Een voorbeeld: als het over employees gaat, kiest u in uw bedrijfscommunicatie dan voor werknemer of medewerker? Het lijkt een klein verschil, maar u wilt wel één duidelijke keuze maken. Daar worden uw teksten alleen maar beter van. Dankzij de termbase kunnen we rekening houden met voorkeuren zoals deze, en kunnen we tegelijkertijd de consistentie van uw communicatie garanderen. Naast de verplichte termen kunt u ook bepalen welke woorden er op een zwarte lijst moeten omdat ze nooit mogen worden gebruikt.

Woorden worden toegevoegd aan een termbase.

De woorden die in aanmerking komen voor de termbase kunnen van tevoren uit de tekst worden geëxtraheerd, handmatig of automatisch. Als er eenmaal een keuze is gemaakt, krijgt de vertaler steeds een melding als een woord uit de lijst voorbijkomt in de tekst. Als deze term niet volgens de termbase wordt vertaald, krijgt de vertaler een melding en moet de vertaling nog worden aangepast.

Meertalige terminologielijsten worden bewaard.

Een terminologielijst kan meer dan twee talen bevatten, zodat we de consistentie in verschillende talen kunnen bewaken. Dat is handig voor vertalingen naar twee of meer talen. Ook kunnen we de lijst exporteren, bijvoorbeeld als csv-bestand. U kunt de lijst dan elders implementeren of binnen uw bedrijf evalueren. We leggen de gemaakte keuzes aan u voor, zodat we nog wijzigingen kunnen aanbrengen als uw specialisten bijvoorbeeld aanmerkingen hebben op de vertaling van bepaalde termen. Zo zorgen we dat al uw bedrijfscommunicatie op één lijn ligt en dat uw specialisten achter de vertalingen staan.